Lannoitteet

Orgaanisilla kierrätyslannoitteilla nostat satotasoja ja parannat viljelyn kannattavuutta kestävästi. Edullisen peruslannoituksen lisäksi viljelykasvit saavat orgaanisten lannoitteiden mukana myös merkittäviä määriä hivenravinteita.

Ravinnelietteet

Ravinnelietteistä viljelykasvit saavat tarvitsemansa ravinteet edullisesti. Lietteitä voi käyttää joko sellaisenaan tai väkevöityinä. Osa tuotteista soveltuu myös luomuviljelyyn.

Ravinneliete levitetään lietteenlevityskalustolla joko ennen kylvöjä tai oraille. Oraille levitetys vähentää maan tiivistymisriskiä, joka on suurin ajettaessa keväällä märällä maalla.

Ravinnelietteitä voidaan myös väkevöidä vinassilla tai ammoniumsulfaatilla. Väkevöinti vähentää levityskustannuksia ravinnekiloa kohden, mahdollistaa ravinteiden riittävyyden suuremmalle pinta-alalle tai suuremman ravinnemäärän hehtaaria kohden.

Maanparannuslannokset

Maanparannuslannokset ovat biokaasuntuotannon kiinteitä ravinnepitoisia sivuvirtoja. Ne sisältävät runsaasti pää- ja hivenravinteita ja soveltuvat käytettäväksi lannoitukseen välittömästi ennen satokasvin kylvöä.

Lannosta voidaan varastoida aumaan tai kuivalantalaan, ja sen levitys onnistuu kuivalannan levityskalustolla.

N kok N liuk P K OM%
Ravinneliete, Kaakko, Luomu 6,0 3,7 0,5 5,2 62
Ravinneliete, Hämeenlinna 11,9 9,2 0,6 18,2 45
Ravinneliete, Honkajoki  5,9 2,9 0,6  1,8 63
Maanparannuslannos, Hämeenlinna 15 2,6 3,4 2,7 82
Maanparannuslannos, Honkajoki  8,8 3,4 3,6 2,1 80

Vinassit

Vinassi on siirappimainen lannoite, joka sisältää runsaasti liukoista typpeä. Starttityppenäkin toimiva tuote sisältää eroaa muista orgaanisista lannoitteista nopean lannoitusvaikutuksensa osalta. Tuotteet soveltuvat myös luomuviljelyyn.

Vinassia voidaan käyttää joko lietteen väkevöintiin tai sellaisenaan. Lietteen väkevöijänä vinassi nostaa ravinnepitoisuutta kuutiota kohden, jolloin lietteen käyttömäärä hehtaaria kohden laskee ja väkevöity liete riittää suuremmalle pinta-alalle. Tuotteen käyttö sellaisenaan edellyttää nestelannoituskalustoa.

N kok N liuk K S
NS-Vinassi, Luomu 31 29 1 11
NKS-Vinassi, Luomu 37 23 73 21
NK-Melassi, Luomu 23 14 30 2

Ammoniumsulfaatti (AMS)

Ammoniumsulfaatti on erittäin vahva kierrätysravinne, joka soveltuu lannoitteeksi sellaisenaan tai muiden kierrätysravinteiden typpilisänä.

Liuosmainen Ammoniumsulfaatti sopii erityisen hyvin öljykasveille lehtilannoitteeksi, vehnälle valkuaisen nostoon sekä erikoiskasveille.

Ammoniumsulfaatti soveltuu myös lietteiden väkevöintiin, jolloin lietteen käyttömäärä hehtaaria kohden laskee ja väkevöity liete riittää suuremmalle pinta-alalle.

N S
AMS kide 21 24
AMS liuos 8,8 11

Hivenlannoitteet

Hivenravinteiden puute on usein merkittävä pääravinteiden käytön hyötysuhdetta ja kasvien kasvua rajoittava tekijä. Orgaanisilla lannoitteilla voidaan ylläpitää hiventasoja, mutta ravinnepuutoksiin suosittelemme hiventäydennystä. Tuotteita löytyy myös luomuviljelyyn.

Kiseriitti, Luomu 15,1 % magnesiumia, 20% rikkiä
Boorilannoite, Luomu 10 % booria
Sinkkilannoite, Luomu 36 % sinkkiä
Kuparilannoite, Luomu 25 % kuparia
Rikkilannoite, Luomu 90 % rikkiä