Lannoitteet

Orgaanisilla kierrätyslannoitteilla nostat satotasoja ja parannat viljelyn kannattavuutta kestävästi. Edullisen peruslannoituksen lisäksi viljelykasvit saavat orgaanisten lannoitteiden mukana myös merkittäviä määriä hivenravinteita.

Soilfood Boostit

Soilfood Boostit mahdollistavat korkeat satotasot luonnonmukaisessa tuotannossa ja tarjoavat myös tavanomaiseen tuotantoon edullisen tavan esimerkiksi kaliumlannoitukseen.

Soilfood Boostit ovat nestemäisiä orgaanisia lannoitteita, jotka soveltuvat erinomaisesti lietteen väkevöintiin tai niitä voi käyttää sellaisenaan. Boostien typestä merkittävä osa vapautuu hyvin nopeasti kasvien käyttöön. Näin turvataan kasvien typensaanti kasvukauden alussa, kun satotasot pitkälti määräytyvät ja ravinnetarve on korkea, mutta esimerkiksi lietteiden tai maaperän orgaaninen typpi vapautuu hitaasti. Boostien kalium ja rikki ovat heti kasvien käytettävissä. Lietettä väkevöitäessä voidaan lisätä ravinteita, joiden pitoisuus tai liukoisuus on luonnostaan alhaalla, tai lisätä lannoituksen riittoisuutta. Tuotteet soveltuvat myös luomuviljelyyn.

Määrät kg/t N kok N liuk K S P kok
Soilfood Boost NS, Luomu 31,9 31,9 1,7 16,0
Soilfood Boost NKS Premium, Luomu 36,5 23,2 72,9 20,6 0,7
Soilfood Boost NK, Luomu 22,2 16,1 21,6 2,2
Soilfood Boost NPK, Luomu 19,4 11,7 28,1 2,2
Soilfood Boost NPKS, Luomu 11,3 8,2 36,3 3,1 2,5

Soilfood Ravinneseokset

Soilfood Ravinneseokset ovat lietemäisiä orgaanisia lannoitteita, jotka sisältävät monipuolisesti merkittäviä määriä kasvien tarvitsemia pää-, sivu- ja hivenravinteita. Ravinteista huomattava osa on liukoisessa muodossa. NPK:n lisäksi Ravinneseokset sisältävät muun muassa: rikkiä, booria, mangaania ja natriumia. Ravinneseoksia voidaan käyttää viljojen sekä öljy- ja palkokasvien peruslannoitukseen sekä nurmien lannoittamiseen sellaisenaan tai yhdistettynä muiden lannoitteiden käyttöön. Ravinneseokset levitetään lietteenlevityskalustolla joko ennen kylvöä tai oraille. Ravinneseoksia on helppo räätälöidä tilan tarpeita vastaavaksi Soilfoodin Boost-tuotteilla ja tarvittaessa Soilfood järjestää levitysurakoitsijan. Ravinneseokset ovat kustannustehokkain tapa huolehtia tilan peruslannoituksesta.

Osa tuotteista soveltuu myös luomuviljelyyn.

Soilfood Ravinnelannokset

Soilfood Ravinnelannos ja Soilfood Väkevä Ravinnelannos ovat multamaisia orgaanisia lannoitteita, joiden avulla myös parannat peltomaan kasvukuntoa. Soilfood Ravinnelannokset sisältävät merkittäviä määriä pää-, sivu- ja hivenravinteita. Liukoisessa muodossa olevat ravinteet ovat nopeasti kasvien käytettävissä, mutta merkittävä osa ravinteista on sitoutunut tuotteiden orgaaniseen ainekseen. Tässä eloperäisessä aineksessa kiinni olevat ravinteet vapautuvat kasvien käyttöön useamman kasvukauden aikana.

Soilfood Ravinnelannosten eloperäinen aines lisää multavuutta, parantaa ravinteiden- ja vedenpidätyskykyä sekä lisää maan toimivuuden ja sadontuottokyvyn kannalta oleellisen tärkeää pieneliötoimintaa. Eloperäisen aineksen lisäämiseen parhaan avun tarjoavat Soilfoodin Maanparannuskuidut, joiden välitön lannoitusvaikutus on kuitenkin Soilfoodin lannoksia pienempi.

Soilfood Ravinnelannoksia voidaan varastoida aumaan tai kuivalantalaan, ja niiden levitys onnistuu kuivalannan levityskalustolla.

Määrät kg/t N kok N liuk P K OM%
Soilfood Väkevä Ravinneseos, luomu 10,9 8,5 0,3 10,9 67
Soilfood Ravinneseos I, luomu  5,1 4,1 0,4  0,9 49
Soilfood Ravinneseos II, luomu 3,7 2,0 1,0 0,9 61,5
Soilfood Väkevä Ravinnelannos 18,0 2,1 3,6 1,6 83
Soilfood Ravinnelannos I  12,2 3,6 3,6 1,2 60,3

Soilfood Ammoniumsulfaatti (AMS)

Soilfood Ammoniumsulfaatti on erittäin vahva kierrätysravinne, joka soveltuu lannoitteeksi sellaisenaan tai muiden kierrätysravinteiden typpilisänä.

Liuosmainen Ammoniumsulfaatti sopii erityisen hyvin öljykasveille lehtilannoitteeksi, vehnälle valkuaisen nostoon sekä erikoiskasveille.

Ammoniumsulfaatti soveltuu myös lietteiden väkevöintiin, jolloin lietteen käyttömäärä hehtaaria kohden laskee ja väkevöity liete riittää suuremmalle pinta-alalle.

Määrät kg/t N S
Soilfood AMS kide 210 240
Soilfood Boost AMS 88 110

Soilfood Hivenet

Hivenravinteiden puute on usein merkittävä pääravinteiden käytön hyötysuhdetta ja kasvien kasvua rajoittava tekijä. Orgaanisilla lannoitteilla voidaan ylläpitää hiventasoja, mutta ravinnepuutoksiin suosittelemme hiventäydennystä. Tuotteita löytyy myös luomuviljelyyn.

Soilfood Kiseriitti, Luomu 15,1 % magnesiumia, 20% rikkiä
Soilfood Lannoiteboraatti, Luomu 10 % booria
Soilfood Sinkkilannoite, Luomu 36 % sinkkiä
Soilfood Kuparilannoite, Luomu 25 % kuparia
Soilfood Alkuainerikki, Luomu 90 % rikkiä