Kalkit

Kalkituksella säädetään maan happamuutta ja vaikutetaan sen rakenteeseen, mikä on maaperän kasvukunnon ja viljelyn kannattavuuden edellytys. 

Soilfood Rakennekalkit

Soilfood Rakennekalkkien neutralointikyky on tehokas ja nopea. Tehokkuutensa ansiosta Rakennekalkkia riittää pienempikin määrä, mikä tekee siitä myös edullisen vaihtoehdon. Samasta syystä Rakennekalkitus kannattaa myös vuokrapelloilla.

Soilfood Rakennekalkit sisältävät sammutettua kalkkia, eli kalsiumhydroksidia, joka parantaa maan mururakennetta erityisesti savimailla vähentäen fosforin huuhtoutumista ja parantaen maan muokkautuvuutta ja kuivumista. Rakennekalkit soveltuvat myös korkean fosforiluokan peltojen kalkitukseen.

Soilfood Tehokalkit

Soilfood Tehokalkit ovat erittäin hienojakoista kalsiumkarbonaattia, jossa on pieni määrä (<10 %) myös sammutettua kalkkia. Näin ollen niiden neutralointikyky on erittäin korkea (>40 %), mikä on lähes kokonaan nopeavaikutteista. Tehokalkit sisältävät kasvinravitsemuksellisesti merkittäviä määriä fosforia (3-6 kg/t), joka voidaan huomioida täysimääräisesti ravinnelaskennassa. Tehokalkin levityksen jälkeen ei tarvita fosforilannoitusta 2-5:n vuoteen. Tehokalkki soveltuu sekä talvilevitykseen että sänkilevitykseen.

Soilfood Maanparannuskalkit

Soilfood Maanparannuskalkit ovat kosteampia kuin Soilfood Rakennekalkit, eivätkä näin ollen ole yhtä hienojakoisia. Muiden ominaisuuksien osalta ne vastaavat Rakennekalkkeja.

Soilfoodin ravinnepitoiset Kalkit

Soilfoodin ravinnepitoisiin kalkkeihin kuuluu ominaisuuksiltaan erilaisia tuotteita Soilfood Ravinnekalkeista, Soilfood Kalkkituhkiin ja Soilfood PK-Hivenkalkkiin. Nämä kalkit ovat neutralointikykynsä ohella mainio tapa lisätä peltoon tärkeitä hivenravinteita, kuten mangaania, booria ja sinkkiä. Osa tuotteista sisältää myös lannoituksen kannalta merkittäviä määriä kaliumia ja/tai fosforia.

Soilfoodin ravinnepitoiset kalkit ovat pitkävaikutteisia kalkitusaineita, joiden ansiosta peltomaan kemiallinen koostumus muuttuu hiljalleen. Tällöin myös maaperän mikrobisto sopeutuu hyvin muuttuviin olosuhteisiin ja säilyy aktiivisena ylläpitäen ja parantaen ravinteiden vapautumista ja humuksen muodostumista peltomaassa. Tuotteiden käyttömäärä mitoitetaan maan happamuuden ja hivenravinteiden tarpeen mukaan. Soilfood Kalkkituhka I, Soilfood Ravinnekalkki I ja Soilfood PK-Hivenkalkki soveltuvat sekä tavanomaiseen että luonnonmukaiseen maa- ja puutarhatalouteen.

Levitys

Toimitamme kalkit lähtökohtaisesti levitettynä peltoon, haluttaessa myös toimitettuna pellon laitaan. Soilfood Rakennekalkkien maaperän rakennetta parantava vaikutus saavutetaan sänkikalkituksessa, kun maa kevytmuokataan välittömästi levityksen jälkeen.

Määrät kg/t Neutralointikyky Ca P
Soilfood Rakennekalkki I 45,1 % 341 3,7
Soilfood Rakennekalkki II 50 % 361 5,5
Soilfood Maanparannuskalkki I 47 % 328 3,1
Soilfood Kalkkituhka I, luomu 34,2 % 321 0,3
Soilfood Tehokalkki I ja II 42% 291-356 3,2-6
Soilfood Ravinnekalkki I, luomu 32% 148 0,7
Soilfood PK-hivenkalkki, luomu 25,1 % 115 7,5

Kysy lisää asiantuntijamyyjiltämme

Yhteystiedot

Muuta viljelijälle

Ajankohtaista
Lannoitekartoitus