Soilfood sitoi 14 000 tonnia hiilidioksidia viljelijöiden peltoihin kierrätyslannoitteiden avulla

Soilfood sitoi 14 000 tonnia hiilidioksidia viljelijöiden peltoihin kierrätyslannoitteiden avulla

13.3.2018


Suomen suurin kierrätyslannoitteiden ja maanparannustuotteiden toimittaja Soilfood vauhditti kiertotaloutta ja sitoi hiiltä tuotteillaan kuluneen vuoden aikana.

Kierrätysravinteiden markkinoiden kasvun ja viljelijöiden kasvaneen kiinnostuksen myötä Soilfood kasvatti kannattavasti liikevaihtoaan vuoden 2016 1,7 miljoonasta eurosta 3,6 miljoonaan vuonna 2017. Kannattavuus ja käyttökate olivat positiivisia.

Ravinteiden kierrätys ja hiilen sidonta ovat Soilfoodin toiminnan kulmakivet, joiden myötä yritys haluaa nostaa maatalouden kannattavuutta ja satotasoja. Samalla voidaan torjua ilmastonmuutosta ja parantaa vesistöjen tilaa.

”Kun Soilfood hyödyntää metsäteollisuuden sivuvirtoja maataloudessa maanparannusaineina, vältetään sivuvirtojen poltto ja tästä aiheutuvat päästöt, jotka olisivat noin 25 00 tonnia hiilidioksidia”, toteaa agronomi Juuso Joona, yksi Soilfoodin perustajista.

”Maan rakenteen parantaminen puukuiduilla vähentää jo ensimmäisenä vuonna ravinteiden huuhtoutumisriskiä 77% tutkimusten mukaan. Tämä säästö kääntyy viljelijän eduksi heti ja aloittaa samalla positiivisen kierteen”, tiivistää hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin.

Soilfoodin maanparannustuotteiden ja kierrätyslannoitteiden myötä viljelijöiden peltoon on vuonna 2017 sidottu noin 14 000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, koska maanparannustuotteista ja orgaanisista lannoitteista noin 40% hiilestä sitoutuu peltoon pitkäaikaisesti. Hiili säilyy pellossa kestävinä hiiliyhdisteinä, jotka parantavat maan multavuutta sekä mikrobitoimintaa ja täten vähentävät myös ravinteiden huuhtoutumista pellosta. Nämä toimet parantavat maan rakennetta, mikä puolestaan parantaa satoja.

 

Kierrättämällä vältetään hiilidioksidipäästöjä

Kokonaisuudessaan Soilfood on vuonna 2017 lisännyt peltoon tai välttänyt vapautumasta yli 39 000 tonnia hiilidioksidia sekä kierrättänyt 815 tonnia typpeä, 265 tonnia fosforia ja 224 tonnia rikkiä.

Kierrättämällä ravinteita Soilfood korvaa keinolannoitteen valmistuksessa vaadittavan energiaintensiivisen prosessin ja siitä koituvat hiilidioksidipäästöt. Myös fosforin louhinta ja kuljetus aiheuttaa mineraalilannoitteiden raaka-aineena päästöjä. Fosfori on ehtyvä luonnonvara, jonka kierrättäminen on maatalouden jatkuvuuden ehto.

”Laadukkailla kierrätystuotteilla pystymme parantamaan viljelijän kannattavuutta ja kääntämään alaa ympäristöystävällisemmäksi”, tiivistää toimitusjohtaja Eljas Jokinen.

Soilfood laski myös kierrätyslannoitteiden kuljetuksesta ja levittämisestä aiheutuvat päästöt. Ne ovat kaiken kaikkiaan 1 180 t hiilidioksidia, mikä on vain 3 % siitä hiilidioksidin määrästä, joka on sitoutunut peltoon tai kierrätystoiminnan avulla estetty vapautumasta.

”Hiilen, typen ja fosforin kierron seuraaminen on meille keskeinen työkalu, siinä missä perinteiset liiketalouden tunnusluvutkin”, painottaa Saara Kankaanrinta, Soilfoodin perustaja ja hallituksen jäsen.

 

Lisätiedot:

Eljas Jokinen
toimitusjohtaja
040 703 1442
eljas.jokinen@soilfood.fi

 

Juuso Joona
tutkimus ja kehitys
050 360 9632
juuso.joona@soilfood.fi

 


Kaikki uutiset
Medialle