Kierrätyslannoitteiden käytön mahdollisuudet Satakunnassa kasvavat

Kierrätyslannoitteiden käytön mahdollisuudet Satakunnassa kasvavat

11.4.2018


Satakunnan alueen viljelijöille tarjoutuu mahdollisuus käyttää peltojen lannoituksessa turvallisia ja kannattavia kierrätyslannoitteita, kun Soilfoodin yhteistyökumppanin Gasumin Honkajoen biokaasulaitos ei ole joulukuun 2017 jälkeen vastaanottanut tai käsitellyt jätevesipuhdistamolietteitä.

Honkajoen laitoksen mädätyksessä käytetään nykyisin vain puhdistamolietteistä puhtaita ja hygieenisiä biomassoja, jolloin Gasumin Honkajoen biokaasulaitoksen sivutuotteena syntyy mädätysjätettä, joille ei ole käytön rajoituksia. Honkajoella kuitenkin on, biomassojen vaihdoksen myötä, varastoituna mädätysjäännöstä, joka sisältää pieniä määriä puhdistamolietettä. Gasumin lannoitemyynti markkinoi ja jakelee kyseiset varastot ja Soilfood markkinoi ainoastaan puhdistamojätteistä puhtaita eriä.

Puhdistamolietettä sisältäviä maanparannusaineet rajoittavat yleisesti viljelijöiden viljelytoimenpiteitä ja esimerkiksi perunaa ja juureksia voi viljellä samalla lohkolla vasta viiden vuoden kuluttua puhdistamolietettä sisältävän maanparannusaineen levittämisestä. Luonnonmukaisessa tuotannossa puhdistamolietettä sisältävien maanparannusaineiden käyttö on kielletty.

Honkajoen biokaasulaitos käsittelee jatkossa vain erilaatuisia biojätteitä, ja prosessin sivutuotteena syntyvän mädätysjäännöksen käytölle ei ole enää vastaavia rajoituksia. Soilfood saattaa Honkajoen biokaasulaitoksella syntyvät sivutuotteet jatkossa markkinoille omilla tuotenimillään Ravinneliete ja Maanparannuslannos. Ravinnelietettä syntyy vuosittain noin 35 000 kuutiota, jolla lannoittaa noin 1600 hehtaarin alan. Maanparannuslannosta syntyy vuosittain noin 4 000 tonnia, josta riittää 400 hehtaarin ravinnetarpeisiin.

Osa niin Ravinnelietteestä kuin Maaparannuslannoksesta soveltuu myös luomutuotantoon, mutta tuotteiden analysointi on vielä kesken ja arviot luomuun soveltuvista lannoitemääristä varmistuvat lähiviikkoina.

Ravinneliete ja Maanparannuslannos lisäävät peltomaan multavuutta ja parantavat pellon rakennetta. Peltomaan parantuneen rakenteen myötä pelto pidättää myös paremmin ravinteita ja vähentää täten eroosioriskiä ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin.

Soilfood on Suomen suurin kierrätyslannoitteiden ja maanparannustuotteiden toimittaja, joka tuo ratkaisuja peltomaan sadontuottokyvyn ja viljelyn kannattavuuden parantamiseen sekä auttaa vähentämään viljelyn ravinne- ja hiilihävikkejä. Soilfood jalostaa sivuvirroista korkealaatuisia lannoite- ja maanparannustuotteita.

Lisätietoja aiheesta antavat:

Soilfood Oy
Eljas Jokinen, toimitusjohtaja
040 703 1442
eljas.jokinen@soilfood.fi

 

Gasum
Ari Suomilammi, johtaja, HSEQ
020 44 78754
ari.suomilammi@gasum.fi


Kaikki uutiset
Medialle