Asiakaskyselyn mukaan Soilfood on ammattitaitoinen kumppani

Asiakaskyselyn mukaan Soilfood on ammattitaitoinen kumppani

11.5.2018


Soilfood Oy teetti maalis-huhtikuussa 2018 tutkimuksen, jolla selvitettiin Soilfoodin yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen toimintaan sekä kerättiin palautetta toiminnan kehittämiseksi. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi 23 Soilfood Oy:n teollisuuden palveluiden asiakasta. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Innolink.

Innolinkin raportti toteaa Soilfoodin onnistuneen toiminnassaan hyvin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Erityisen tyytyväisiä vastaajat ovat Soilfoodin ammattitaitoon ja asiantuntemukseen. Kun Soilfoodin kokonaisarvosana toiminnalle oli 4,0, sai ammattitaito ja asiantuntemus arvosanan 4,6.

Kun yritysasiakkailta kysyttiin, kuinka todennäköisesti he jatkavat yhteistyötä Soilfoodin kanssa, 92 % niistä vastaajista, joiden on mahdollista lisätä yhteistyötä, kertoivat sen laajenevan entisestään.

Sivuvirtojen vastuullinen hyödyntäminen on palveluista tärkein

Soilfoodin palveluista yritysasiakkaille tärkeimpiä palveluita kyselyn mukaan ovat sivuvirtojen vastuullinen hyötykäyttö, kokonaispalvelu ja riskien hallinta, joista korkeimman arvosanan sai sivuvirran vastuullinen ja arvojen mukainen hyötykäyttö.

“Haluan kiittää kaikkia kumppaneitamme erittäin arvokkaasta palautteesta. Erityisesti meitä ilahduttaa, että Soilfood nähdään luotettavana kumppanina, innovatiivisena edelläkävijänä ja uusien ratkaisujen kehittäjänä. Jatkossa haluamme olla alan suunnannäyttäjä ja tuottaa vielä enemmän lisäarvoa ydinliiketoimintaanne sekä olla paras mahdollinen yhteistyökumppani.” toimitusjohtaja Eljas Jokinen, toteaa.


Kaikki uutiset
Medialle