Tietoa meistä

MIKSI SOILFOOD?

Soilfood on syntynyt osakkaiden omasta tarpeesta ja samalla intohimosta kehittää parhaita mahdollisia ratkaisuja maanviljelyyn.

Soilfoodin tuotteita ja mallia tarvitaan kasvukunnon ja maatilojen kannattavuuden parantamiseksi sekä ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättämiseksi yhteiskunnassa. Samalla tavoitteena on vähentää päästöjä Itämereen ja sitoa hiiltä maaperään – eli kääntää ilmastonmuutosta.

Soilfood panostaa voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Soilfood pystyy tarjoamaan viljelijälle ratkaisuja sadontuoton nostoon, kustannusten vähentämiseen ja näin ollen kannattavuuden parantamiseen. Soilfoodissa ja sen taustalla on maan parasta agronomista osaamista.

SOILFOODIN PITKÄT JUURET

Soilfoodin ihmisillä on vahva yhteys käytännön maatalouteen. Pääosakas, tutkija, agronomi Juuso Joona sekä maatalousmyynnin johtaja Sampo Järnefelt ovat aktiivisia maanviljelijöitä. Kaikki aluemyyntipäällikkömme ovat joko viljelijöitä itse tai työskennelleet sukutiloilla.

Perustajat Saara Kankaanrinta ja Ilkka Herlin ovat omistautuneet Itämeri- ja ilmastotyölle ja kehittävät omistamastaan Qvidjan kartanosta päästöjä keräävää, ravinne- ja energiaomavaraista ja hiiltä sitovaa maatilaa.

Toimitusjohtaja Eljas Jokinen työskenteli nuoruutensa Etelä-Suomen suurimmilla lypsykarjatiloilla, ja ensikosketus kierrätysravinteisiin syntyi jo 18 vuoden iässä, jolloin hänen perustamansa yritys alkoi tarjoamaan lietteen levitysurakointipalveluja Pirkanmaalla.

Soilfoodilla on erittäin kattava asiantuntijaverkosto tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden tueksi, ja yritys on mukana myös useassa yhteistyökumppaneiden ja tutkimuslaitosten koordinoimassa tutkimushankkeessa kuten Päästösäästössä sekä OSMOssa.

PAIKALLINEN VAI KANSAINVÄLINEN?

Suomalaisen maatalouden lisäksi myös kansainvälistyminen on Soilfoodin tähtäimessä. Samat haasteet, joita Soilfood ratkoo, löytyvät lähes joka puolelta maapalloa eri muodoissaan. Kontakteja on jo luotu, ja ensimmäisiä avauksia ulkomaille tullaan näkemään lähivuosina.

Itse kierrätyslannoite- tai maanparannusainemassoja ei lähdetä viemään ulkomaille. Vienti perustuu monistettavaan ja paikallisesti toteutettavaan konseptiin, paikallisiin orgaanisiin massoihin sekä Soilfoodin rautaiseen osaamiseen.

Valtakunnallisuudesta ja kansainvälisyydestä huolimatta Soilfood on siis aina paikallinen toimija. Viljelijäratkaisut tarjotaan aina Soilfoodin alueellisten asiantuntijoiden kautta. Kierrätyslannoite- ja maanparannusaineiden käsittelyn, logistiikan ja levityksen hoitavat alueelliset urakoitsijat.

MIKSI NIMI ‘SOILFOOD’?

Maan pieneliöstön ravintoketjujen verkostoa kutsutaan soil food webiksi. Tämä maanalainen verkosto on tärkein urakkaporukkamme, ja sen toiminta on keskeistä ravinteiden tehokkaalle hyödyntämiselle ja viljelyn kannattavuuden parantamiselle.

Tämän lisäksi haluamme puhutella ruokaketjun kaikkia jäseniä – siksi brändissämme on vahvasti “food”. Ei ole mitään syytä katkaista ketjua tuottajiin ja kuluttajiin, olemme kaikki yhteisellä asialla!

Ilkka Herlin

Hallituksen puheenjohtaja

Saara Kankaanrinta

Hallituksen jäsen

Eljas Jokinen

Hallituksen jäsen

Juuso Joona

Hallituksen jäsen

Heikki Sirviö

Hallituksen jäsen