Referenssit

Viljelijäasiakkaamme kertovat

Heikki Vertanen, Kouvola

Koivuharjun tilalla Kouvolassa useat lohkot ovat kärsineet vesiongelmista, liettymisestä, massiivisuudesta ja tiivistymistä. Isäntä Heikki Vertanen on lähtenyt etsimään ratkaisuja maaperän ongelmiin Soilfoodin tuotteista. ”Rakennekalkin avulla maan muokkautuvuus on parantunut selvästi, eikä vesi enää seiso kalkituilla pelloilla.”

Rapsipellot saavat täydennyslannoitusta kiteisestä ammoniumsulfaatista, josta rapsi saa typen lisäksi tärkeää rikkiä. Seuraavaksi tilalla aiotaan kokeilla Ravinnekuitua, jonka eloperäinen aines parantaa maan rakennetta. Myös Ravinnekuidun orgaaniset ravinteet tulevat tarpeeseen, sillä ensi vuoden puolella Heikki lähtee siirtämään tilaa luomuun.

Koivuharjun tilalla on käytössä Soilfoodin tuotteista ja palveluista:

 • Rakennekalkki
 • Rakeinen ammoniumsulfaatti
 • Ravinnekuitu

Tapio Anttila, Myrskylä

Tattarin tilalla luomusyysvehnäsato kasvoi Soilfoodin Ravinnelietteen ansiosta lähes kaksinkertaiseksi (3750 kg) lihaluujauholla saatuihin satoihin verrattuna, ja valkuaisessakin päästiin yli 12 prosentin.

Tapio Anttilan, Tattarin Tilan isännän tavoite on 5000kg luomuviljasato kaikilta tilan 350 hehtaarilta. Tilaa kehitetään pitkäjänteisesti ja tavoitteen eteen tehdään tilalla kovasti töitä. Tattarin tila käyttää Soilfoodilta useita tuotteita ja Tapion omin sanoin ”Soilfood tarjoaa tavoitteeseen pääsemiseksi parhaat saatavilla olevat tuotteet ja ratkaisut kokonaispalveluna.”

Tattarin tilalla on käytössä Soilfoodin tuotteista ja palveluista:

 • Soilfood analyysi
 • Combooster-satotasonosto
 • Kotkan ravinnekuitu
 • Kaakon ravinneliete

Matti Lähde, Joutseno

Perätalon tilalla on saatu kuohkeutettua tiivistyneiden maiden rakennetta Soilfoodin tuotteiden avulla. Ravinnekuitu myös paikkasi epäonnistuneen typpilannoituksen hyvin; korkea sato saatiin sieltäkin mihin kemiallista typpeä ei tullut juuri lainkaan.

Tilalla on alkanut siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon. Lähde odottaa Ravinnelietteellä lannoitetusta kevätvehnästä 4 tonnin keskisatoa. ”On hienoa, että Soilfoodin tuotteita voi käyttää luomussakin.”

Perätalon tilalla on käytössä Soilfoodin tuotteista ja palveluista:

 • Maanparannuskalkki
 • Ravinnekuitu
 • Ravinneliete

Marja Alastalo, Hausjärvi

Alastalojen tilalla Hausjärvellä rakennettiin allas Ravinnelietteen välivarastointia varten. ”Olimme jo pitkään etsineet vaihtoehtoa kemiallisille lannoitteille. Tavoitteenamme on pysyvä parannus maan viljavuuteen erityisesti fosforin osalta”, emäntä perustelee hankintaa.

Alastalot palkittiin kesällä 2017 Kanta-Hämeen ympäristöystävällinen maatila -tunnustuksella.

Soilfoodin tuotteista ja palveluista käytössä:

 • Riihimäen Ravinneliete