Ravinteiden sijoittelusuunnitelma

Maataloudessa, bioenergia-, ja metsäteollisuudessa kiertää valtavat määrät käyttökelpoisia ravinteita, jotka tähän asti ovat osittain tai kokonaan jääneet hyödyntämättä. Me Soilfoodilla vastaanotamme nämä ravinteet ja jalostamme niistä korkealaatuisia lannoite- ja maanparannustuotteita korkealla agronomisella osaamisella.

Kierrätysravinteisiin perustuvat tuotteet toimivat aina osana alueellista kiertoa, ja tästä syystä tutkimme jatkuvasti maatalouden ja maanviljelijöiden kiinnostusta uusiin tuotteisiin. Tutkimukset tapahtuvat lannoitekartoituskyselyillä, joihin voi vastata palautuspostilla tai sähköisesti verkkosivuilla.

Kyselyn tarkoitus on kartoittaa ravinnevirran syntypaikan lähialueen kiinnostus ja potentiaali siten, että saadaan selville, onko ravinnevirta hyödyntämiskelpoinen. Jokainen vastaus on siis tärkeä, eikä sido mihinkään jatkotoimenpiteisiin.

» Siirry kyselyyn