Viljelijälle


Kasvukuntoa ja kannattavuutta kierrätyksestä

Orgaanisia lannoitteita viljelykiertoon

Suomen maataloudessa, yhdyskunnissa ja teollisuudessa on paljon ravinteita ja orgaanista ainesta kierrätettäväksi. Soilfood tuo ne peltoon tasapainotettuina oikeassa vaiheessa viljelykiertoa. Maan kasvukunto kohenee ja kustannukset pienenevät – sadontuotto sekä kannattavuus nousevat.

Maan kasvukunnon kohentaminen edellyttää, että kuivatus ja vesien hallinta ovat kunnossa (reunaojat, salaojat ja pinnanmuodot). Maassa jo olevat tiivistymät tulee hoitaa pois ja ehkäistä uusien tiivistymien syntyminen (rengastus, koneketjut ja viljelytoimien ajoitukset). Muokkaustekniikat on sovitettava kullekin maalajille.