Tutkimus- ja kehitystyö

Kehittämme viljelyn kannattavuutta ja maan kasvukuntoa parantavia ratkaisuja viljelijöille.

Meneillään olevia tutkimus- ja kehityshankkeita:

Päästösäästö

Yhteistyössä Soilfood Oy, Biokasvu Oy, Vapo Oy Clean Waters ja Luonnonvarakeskus

Maaseutuohjelman vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Lippu ja lause suomi ISO

Hanke keskittyy viljelymaan rakenteen ja veden- ja ravinteiden pidätyskyvyn parantamiseen satoisuuden parantamiseksi ja maatalouden ravinnekuormituksen pienentämiseksi, erityisesti Lounais-Suomen savimailla.

Eloperäisten, maan mekaanista rakennetta muokkaavien, maahan humusta ja mikrobitoimintaa lisäävien maanparannusaineiden käyttö on yksi keino maan rakenteen ja kasvukunnon parantamiseksi.

Hankkeessa testataan ja verrataan eloperäisten maanparannusaineiden, maaperään tai kasvustoon lisättävien tehosteaineiden sekä niiden yhdistelmien vaikutuksia maahan ja kasveihin.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa uusista tuotteista, joilla ylläpidetään ja parannetaan maan fyysisiä ja kemiallisia ominaisuuksia ja tuetaan hyödyllisiä biologisia toimintoja. Yleistavoitteena on turvata ympäristöystävällistä ja taloudellisesti kannattavaa ruuantuotantoa sekä tuottaa uutta tietoa ja toimintamalleja viljelymaiden kunnostamiseen.

Konkreettisen kokeiluhankkeen tavoitteena on kehittää mahdollisimman päästötöntä ruuantuotantoa, ja sen myötä parantaa Itämeren tilaa ja hillitä ilmastonmuutosta.

Seuraa hankkeen etenemistä: paastosaasto.fi

Ravinnekuitu

Hankkeessa tutkitaan Ravinnekuidun lannoitus- ja maanparannuskäytön vaikutuksia ympäristöön ja kasvinviljelyyn.

Hanke on saanut tukea Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta.

OSMO

Osallistumme OSMO-hankkeeseen (osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä), joka toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.

Lisätietoa: www.maan-kasvukunto.fi

Nesteravinne

Osallistumme Ympäristöministeriön rahoittamaan Nesteravinne-hankkeeseen (2017-2019). Hanketta koordinoi Petri Kapuinen Luonnonvarakeskuksesta. Hankkeen tavoitteena on edistää nestemäisen kierrätystypen, etenkin ammoniumsulfaatin, käyttöä maataloudessa.

Lisätietoa: www.luke.fi/projektit/nesteravinne/

Hyvän sadon kierrätyslannoituskoe

Osallistumme Helsingin yliopiston koordinoimaan HYKERRYS-kierrätyslannoituskokeeseen (Hyvän ja kestävän sadon kierrätyslannoitus 2016-2019). Koekenttä on Helsingin kaupungin pellolla Haltialassa. Kokeen etenemistä seurataan Maatilan Pellervossa.

Lisätietoa: blogs.helsinki.fi/hykerrys-hanke